logo partner slovenia

O aplikaciji

Interreg Slovenská republika-Maďarsko – SK LOGÓ
Budujeme partnerstvá  – SK LOGÓ

Kód projektu: SKHU1601/4.1/140
Názov projektu: Vytvorenie možnosti spolupráce medzi nemocnicami v Miškolci a Kráľovskom Chlmci v oblasti e-radiológie
Rozpočet projektu: 430 127 EUR

Európsky fond regionálneho rozvoja
http://www.skhu.eu/

Obsah týchto stránok nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne postavenie Európskej únie.